środa, 27 września, 2023
No menu items!
spot_img
Strona głównaPZWOkręg PZW KrakówSkładki Okręgowe PZW Kraków na rok 2023.

Składki Okręgowe PZW Kraków na rok 2023.

 UCHWAŁA NR 52 z dnia 04.10.2022 r.

Na mocy § 47 ppkt 8 Statutu PZW uchwala się składki na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz inne opłaty  w Okręgu PZW Kraków na rok 2023

1. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

Dla członka PZWWysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wódNabycie składki  na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;
NormalnejUlgowej
Niepełna  „N 1”210 zł160 złnr 1
Niepełna  „N 2”350 zł250 złnr 1 i  2
Pełna „P”370 zł270 złNr 3
Uczestnika1 złNr 3

a)     Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki  na ochronę i zagospodarowanie wód.

b)    Składka uczestnika –  upoważnia do amatorskiego połowu ryb bez prawa ich zatrzymywania ( każdą rybę po złowieniu należy niezwłocznie wypuścić do wody ). W przypadku zabierania ryb z łowiska członek uczestnik musi uiścić składkę normalną. 

c)     Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

d)    Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód  w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia, która jest ważna po wykupieniu odpowiedniej składki członkowskiej.

e)     Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

2. Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;

Ulgowej są;

·         młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

·         członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

  • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW

Uczestnika jest;

·         młodzież  do lat 16

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW

Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

Nazwa składkiPo nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;
Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;
Składka uzupełniająca „U – 1” N1 do P160 złNr 3
Składka uzupełniająca „U – 2” N1do N2140 złNr 1 i 2
Składka uzupełniająca „U – 3” N2 do P20 złNr 3

a)     Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

b)    Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

c)     Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

 

4. Wysokość składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

Rodzaj składki okresowej pełnejWysokość składki okresowej pełnejNabycie składki okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;
Składka jednodniowa60 złnr 3
Składka trzydniowa120 złnr 3
Składka siedmiodniowa250 złnr 3

 

5. Wysokość składki okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

Rodzaj składki okresowej niepełnejWysokość składki okresowej niepełnejNabycie składki okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;
Składka jednodniowa40 złnr 1
Składka trzydniowa100 złnr 1
Składka siedmiodniowa180 złnr 1

 

6. Wysokość opłaty rocznej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

800 zł – Wody Pełne – wszystkie wody załącznik nr 3 i dozwolone metody

750 zł – Wody Niepełne –  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 bez prawa połowu metodą trollingową

650 zł – Wody Niepełne – wszystkie wody wymienione w załączniku 1 oraz wszystkie dozwolone metody

500 zł –  Wody Niepełne – wszystkie wody wymienione w załączniku 1  bez prawa połowu metodą trollingową

450 zł  – Wody Niepełne –  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu ze środków pływających

7.  Wysokość opłaty okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

Rodzaj opłaty okresowej pełnejWysokość opłaty okresowej pełnejNabycie opłaty okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;
Opłata jednodniowa100 złnr 3
                 Opłata trzydniowa200 złnr 3
   Opłata siedmiodniowa350 złnr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Wysokość opłaty okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

Rodzaj opłaty okresowej niepełnejWysokość opłaty okresowej niepełnejNabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;
Opłata jednodniowa70 złnr 1
                 Opłata trzydniowa140 złnr 1
   Opłata siedmiodniowa290 złnr 1

a)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składki lub opłaty okresowe wyłącznie w Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

b)    Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP” lub wydruk z systemu e-zezwolenia potwierdzający fakt opłacenia składek lub opłat, który ma zawierać datę połowu (dzień, miesiąc i rok). Dokumenty bez wpisanej daty połowu są nieważne.  

c)     Posiadacz składki okresowej lub opłaty musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. W przypadku składek lub opłat elektronicznych wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką” wygenerowanego przez system elektronicznych płatności e- zezwolenia zamieszczonego na stronie Okręgu PZW Kraków.

d)    Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

e)     Wpłata składki lub opłaty okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższych tabelach nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2023 r.

f)     Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

9. Opłata za postój przyczep campingowych

Rodzaj składkiOpłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.
Opłata jednodniowa40 zł
Opłata 30 dniowa350 zł

Opłatę uiszcza się w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków lub przez system e-zezwolenia  z dokładnym opisem czynności i daty postoju.

10. Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

 Wysokość opłaty
Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)bezpłatnie
Pozostali*30 zł.

*  Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.

WYKAZ METOD POŁOWU i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA  WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2023


Załącznik nr 1

Brodła – od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

– oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka – od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś – Przybysławice do ujścia

Regulka – od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia

Rudno – od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka – od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka – od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga – od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła – od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.    

z wyłączeniem;

– części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

– oznakowanego odcinka prawego brzegu Wisły od Stopnia Kościuszko do 50 m poniżej ujścia toru kajakowego

– oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiornik Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1, 12, 13, 14

Zbiornik Cholerzyn wg załączonej mapy

Zbiornik Nieznanowice – Jaroszówka wg załączonej mapy

Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach bez prawa połowu ze środków pływających

Załącznik nr 2

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr  2, 3, 7, 9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1

    Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach w załączniku 1 i 2  oraz ze  

     środków pływających na udostępnionych na ten cel akwenach  z wyłączeniem połowu metodą trollingową.

    Załącznik nr 3

    Zbiornik Brzegi nr 2

    Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach w załączniku 1, 2 i 3  oraz ze  

     środków pływających na udostępnionych na ten cel akwenach wraz z metodą trollingową wyłącznie na rzece Wiśle

Uwaga! Szczegółowe zasady wędkowania na wymienionych wodach znajdują się w Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2023 r. oraz w Zasadach amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW Kraków.

źródło: PZW Okręg Kraków

PODOBNE ARTYKUŁY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -spot_img

Popularne

Ostatnie komentarze

Gabriel Woźniak Skórka ul. Lesna 1 64-917 Skórka on Opłaty za wędkowanie na „Wodach Polskich” 2023r.
Łowienie ,ale wędkarzy nie ryb. on „Nasze Łowiska” Wody Polskie wykaz obwodów
Koło PZW Nr 5 ,, Liwia Łuża ,, w Cerkwicy on Nowe władze w Okręgu PZW Szczecin