niedziela, 1 października, 2023
No menu items!
spot_img
Strona głównaNasze wodyWody PolskieWody Polskie administrują już 87 obwodami rybackimi.

Wody Polskie administrują już 87 obwodami rybackimi.

Prawie wszystkie jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe zgodnie z prawem wodnym należą do śródlądowych wód płynących i stanowią własność Skarbu Państwa. Nie podlegają one sprzedaży ale mogą być użyczane na podstawie zawieranych umów.

Obowiązki właściciela wód wykonują jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Gospodarka rybacka na publicznych śródlądowych wodach płynących, w tym na jeziorach, w których stwierdzono hydrologiczne połączenie z krajowym systemem rzecznym, prowadzona jest w specjalnie do tego celu utworzonych obwodach rybackich, przez podmioty uprawnione do rybactwa. Są nimi organy wykonujące uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, tj. dyrektorzy właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej albo inne podmioty jak np.: osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ile wynosi opłata?

Na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przeczytamy informację o zasadach kupna zezwolenia oraz o opłatach na 2023 rok.  Koszt rocznego zezwolenia na amatorski połów ryb na obwodach rybackich i łowiskach wchodzących w skład PGW Wody Polskie wyniesie 350 złotych brutto. Osoby poniżej 18 roku życia zapłacą składkę ulgową w wysokości 175 złotych brutto. Dodatkowe 50 złotych zapłacą wędkarze chcący wędkować z jednostek pływających. Zezwolenie będzie ważne jedynie z kartą wędkarską.

Aktualnie Wody Polskie administrują 87 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w ramach „Naszych Łowisk” (stan na 28.11.2022r.)

Linki do wykazu obwodów, udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach gospodarki rybackiej prowadzonej przez RZGW – „Nasze Łowiska”

 RZGW w Białymstoku – https://bialystok.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

– RZGW w Bydgoszczy – https://bydgoszcz.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/nasze-lowiska

– RZGW w Gdańsku – https://gdansk.wody.gov.pl/lowiska-rzgw-3

– RZGW w Poznaniu – https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1051-zezwolenie-nasze-lowiska

– RZGW w Krakowie – https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska

– RZGW w Szczecinie – https://szczecin.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

– RZGW we Wrocławiu – https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/lowisko-jutrosin

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH I ŁOWISK PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE UDOSTĘPNIONYCH W RAMACH ZEZWOLEŃ NASZE ŁOWISKA:

 • w ramach RZGW w Białymstoku PGW WP:
  Obwód rybacki rzeki Narew Nr 5
  Obwód rybacki rzeki Pisa Nr 1
  Obwód rybacki rzeki Pisa Nr 2
  Obwód rybacki jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3
  Obwód rybacki jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5
  Obwód rybacki jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9
  Obwód rybacki jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21
  Obwód rybacki jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1
  Obwód rybacki jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5
  Obwód rybacki jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19
  Obwód rybacki jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28
 • w ramach RZGW w Bydgoszczy PGW WP:
  Obwód rybacki Jeziora Białe na rzece Miała – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Wielkie na rzece Miała – Nr 2
  Obwód rybacki Jeziora Borówno na cieku Skicka Struga – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Sławianowo na cieku Skicka Struga – Nr 4
  Obwód rybacki Jeziora Wilczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo – Gopło – Nr 1
  Obwód rybacki rzeki Szczyra – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Głomskie na rzece Głomia – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Słonowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Przecięte na rzece Racza – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Bobkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piławka – Nr 2
  Obwód rybacki rzeki Noteć Zachodnia – Nr 4
  Obwód rybacki jeziora Kochlin Mały na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica – Nr 2
  Obwód rybacki jeziora Bukowo Długie na rzece Bukówka – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni cieku Nizica – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Wielki Staw na rzece Cieszynka – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka – Nr 2
  Obwód rybacki jeziora Śmiardówka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głomia – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Kleszczyński Staw na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skicka Struga – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Studnickie na rzece Korytnica – Nr 1b
  Obwód rybacki jeziora Zieleniewo Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 2
  Obwód rybacki jeziora Ramka Duża na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 3
  Obwód rybacki jeziora Osiek (Chomętowskie) na cieku Mierzęcka Struga nr 2
 • w ramach RZGW w Gdańsku PGW WP:
  Obwód rybacki jeziora Brzeźno na rzece Młosina (Mlusina, Mlusino) nr 1
  Obwód rybacki jeziora Skąpe na rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda
  Obwód rybacki jeziora Młynek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
  Obwód rybacki jeziora Glina na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lipczanka
  Obwód rybacki jeziora Płochocin (Płochocińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mątawa
 • w ramach RZGW w Krakowie PGW WP:
  Obwód rybacki zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3
  Obwód rybacki zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2
  Obwód rybacki zbiornika Tresna na rzece Soła – nr 2
  Obwód rybacki zbiornika Porąbka na rzece Soła – nr 3
  Obwód rybacki rzeki Raba – nr 2
 • w ramach RZGW w Poznaniu PGW WP:
  Obwód rybacki rzeki Ner – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 1
  Obwód rybacki jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Lusowskie na rzece Sama – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Radziszewskie na rzece Szczanica – Nr 3
  Obwód rybacki Jeziora Kierskie Małe na rzece Samica – Nr 2
  Obwód rybacki Jeziora Proboszczowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Łowyńskie na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Dormowska – Nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska – Nr 2
  Łowisko „Zalew Śremski B”
  Obwód rybacki Jeziora Mnisze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1
 • w ramach RZGW w Szczecinie PGW WP:
  Obwód rybacki Jeziora Dobropolskie (Golenickie) na Kanale Kruszwin (Dopływ z jeziora
  Dobropolskiego) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Postne na cieku Dopływ z jeziora Postne uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1
  Obwód rybacki rzeki Rurzyca – nr 3
  Obwód rybacki Jeziora Trzemeszno na rzece Pniewa (Dopływ z jeziora Trzemeszno) – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Kamienica (Kamnica) na rzece Błotnica – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Nicemino (Rekowo) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Mszanka – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Lubiatowo Północne na rzece Dzierżęcinka – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym do
  Strugi Kramarzyńska – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie) na rzece Studnica – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Pajerskie na cieku Dopływ z jeziora Pajerskiego uchodzącym do rzeki Pierska
  Struga – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Łączno (Zielone) na rzece Grabowa – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku Dopływ z Jeziora Długiego
  (Dopływ z Jeziora Nidno) – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na rzece Myśla – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Paweł (Pował) na Kanale Prądnik uchodzącym do Jeziora Kościelne (Lipiańskie
  Południowe) – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Mironów na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Grochacz
  (Grodzkie) – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Świdno (Drzewno) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki
  Myśla – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Stobno (Stawiń) na rzece Stobnica – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Długie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Leśnica – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Węgorzyce na cieku Dopływ z jeziora Węgorzyce uchodzącym do rzeki
  Stepnica – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Rogówko na cieku Dopływ spod Rogówka uchodzącym do rzeki Brzeźnicka
  Węgorza – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Helka na cieku Dopływ z Zachełmia uchodzącym do rzeki Rega – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Drzewiany II w zlewni rzeki Radew – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Opatówek w zlewni rzeki Chociel – nr 4
  Obwód rybacki Jeziora Kołtki (Kątnica) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie
  (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 3
  Obwód rybacki Jeziora Czarne na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Zamkowe – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Popiel (Studnica, Zofianka) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Mołstowa
  – nr 1
  Obwód rybacki Jeziora Parnowskie (Parnowo) na rzece Czerwona – nr 1
 • w ramach RZGW we Wrocławiu PGW WP:
  Łowisko „Zbiornik Jutrosin”

źródło: Wody Polskie

PODOBNE ARTYKUŁY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -spot_img

Popularne

Ostatnie komentarze

Gabriel Woźniak Skórka ul. Lesna 1 64-917 Skórka on Opłaty za wędkowanie na „Wodach Polskich” 2023r.
Łowienie ,ale wędkarzy nie ryb. on „Nasze Łowiska” Wody Polskie wykaz obwodów
Koło PZW Nr 5 ,, Liwia Łuża ,, w Cerkwicy on Nowe władze w Okręgu PZW Szczecin