niedziela, 1 października, 2023
No menu items!
spot_img
Strona głównaNasze wodyNasze Łowiska Wody PolskieWody Polskie posiadają już 82 obwody rybackie w ramach programu "Nasze Łowiska"

Wody Polskie posiadają już 82 obwody rybackie w ramach programu „Nasze Łowiska”

Wykaz obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych w ramach zezwoleń ” Nasze Łowiska ” aktualizacja na dzień 10.10.2022

– w ramach RZGW w Białymstoku PGW WP:

Obwód rybacki rzeki Narew Nr 5

Obwód rybacki rzeki Pisa Nr 1

Obwód rybacki rzeki Pisa Nr 2

Obwód rybacki jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3

Obwód rybacki jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5

Obwód rybacki jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9

Obwód rybacki jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21

Obwód rybacki jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1

Obwód rybacki jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5

Obwód rybacki jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19

Obwód rybacki jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28

– w ramach RZGW w Bydgoszczy PGW WP:

Obwód rybacki Jeziora Białe na rzece Miała – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Wielkie na rzece Miała – Nr 2

Obwód rybacki Jeziora Borówno na cieku Skicka Struga – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Sławianowo na cieku Skicka Struga – Nr 4

Obwód rybacki Jeziora Wilczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo – Gopło – Nr 1

Obwód rybacki rzeki Szczyra – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Głomskie na rzece Głomia – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Słonowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Przecięte na rzece Racza – Nr 1

Obwód rybacki jeziora Bobkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piławka – Nr 2

Obwód rybacki rzeki Noteć Zachodnia – Nr 4

Obwód rybacki jeziora Kochlin Mały na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica  – Nr 2

Obwód rybacki jeziora Bukowo Długie na rzece Bukówka – Nr 1

Obwód rybacki jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1

Obwód rybacki jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni cieku Nizica – Nr 1

Obwód rybacki jeziora Wielki Staw na rzece Cieszynka – Nr 1

Obwód rybacki jeziora  Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka – Nr 2

Obwód rybacki jeziora  Śmiardówka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głomia – Nr 1

Obwód rybacki jeziora Kleszczyński Staw na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skicka Struga – Nr 1

Obwód rybacki jeziora  Studnickie na rzece Korytnica – Nr 1b

Obwód rybacki jeziora  Zieleniewo Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 2

Obwód rybacki jeziora  Ramka Duża na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 3

– w ramach RZGW w Gdańsku PGW WP:

Obwód rybacki jeziora Brzeźno na rzece Młosina (Mlusina, Mlusino) nr 1

Obwód rybacki jeziora Skąpe na rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda

Obwód rybacki jeziora Młynek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

Obwód rybacki jeziora Glina na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lipczanka

Obwód rybacki jeziora Płochocin (Płochocińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mątawa

– w ramach RZGW w Krakowie PGW WP:

Obwód rybacki zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3

Obwód rybacki zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2

Obwód rybacki zbiornika Tresna na rzece Soła – nr 2

Obwód rybacki zbiornika Porąbka na rzece Soła – nr 3

Obwód rybacki rzeki Raba – nr 2

– w ramach RZGW w Poznaniu PGW WP:

Obwód rybacki rzeki Ner – Nr 1

Obwód rybacki jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 1

Obwód rybacki jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Lusowskie na rzece Sama – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Radziszewskie na rzece Szczanica – Nr 3

Obwód rybacki Jeziora Kierskie Małe na rzece Samica – Nr 2

Obwód rybacki Jeziora Proboszczowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Łowyńskie na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Dormowska – Nr 1

Obwód rybacki Jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska – Nr 2

Łowisko „Zalew Śremski B”

Obwód rybacki Jeziora Mnisze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1

– w ramach RZGW w Szczecinie PGW WP:

Obwód rybacki Jeziora Dobropolskie (Golenickie) na Kanale Kruszwin (Dopływ z jeziora Dobropolskiego) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Postne na cieku Dopływ z jeziora Postne uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1

Obwód rybacki rzeki Rurzyca – nr 3

Obwód rybacki Jeziora Trzemeszno na rzece Pniewa (Dopływ z jeziora Trzemeszno) – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Kamienica (Kamnica) na rzece Błotnica – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Nicemino (Rekowo) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Mszanka – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Lubiatowo Północne na rzece Dzierżęcinka – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym do Strugi Kramarzyńska – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie) na rzece Studnica – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Pajerskie na cieku Dopływ z jeziora Pajerskiego uchodzącym do rzeki Pierska Struga – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Łączno (Zielone) na rzece Grabowa – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku Dopływ z Jeziora Długiego (Dopływ z Jeziora Nidno) – nr 1

Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na rzece Myśla – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Paweł (Pował) na Kanale Prądnik uchodzącym do Jeziora Kościelne (Lipiańskie Południowe) – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Mironów na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Grochacz
(Grodzkie) – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Świdno (Drzewno) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Stobno (Stawiń) na rzece Stobnica – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Długie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Leśnica – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Węgorzyce na cieku Dopływ z jeziora Węgorzyce uchodzącym do rzeki Stepnica – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Rogówko na cieku Dopływ spod Rogówka uchodzącym do rzeki Brzeźnicka Węgorza – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Helka na cieku Dopływ z Zachełmia uchodzącym do rzeki Rega – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Drzewiany II w zlewni rzeki Radew – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Opatówek w zlewni rzeki Chociel – nr 4

Obwód rybacki Jeziora Kołtki (Kątnica) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 3

Obwód rybacki Jeziora Czarne na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Zamkowe – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Popiel (Studnica, Zofianka) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Mołstowa  – nr 1

Obwód rybacki Jeziora Parnowskie (Parnowo) na rzece Czerwona – nr 1

ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ „NASZE ŁOWISKA” UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

W OBWODACH RYBACKICH i ŁOWISKACH OBJĘTYCH RACJONALNĄ GOSPODARKĄ RYBACKĄ

PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW, upoważnia do amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, których wykaz  zamieszczony jest na stronach  PGW WP.

1.  Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych do w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA w roku kalendarzowym 2022 (tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW WP oraz  kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ; t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).

Koszt zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 250,00 zł brutto.

Koszt ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 125,00 zł brutto.

Koszt dopłaty za łowienie z łodzi wynosi 50 zł brutto

– możliwość połowu z jednostki pływającej dotyczy tylko obwodów i łowisk na których, zgodnie ze stosownymi regulaminami amatorskiego połowu ryb, jest to dopuszczalne.

2.   Osoba uprawniona do prowadzenia połowów o których mowa w ust. 1 jest zobligowana do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu amatorskiego połowu ryb obowiązującego w danym obwodzie rybackim i łowisku. Regulaminy obowiązujące w poszczególnych obwodach i łowiskach są dostępne w sekcji Łowiska RZGW na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. tj.:

3.   Opłatę za zezwolenie „Nasze Łowiska” w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia.

Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na jeden z dedykowanych adresów e-mail:

 • zezwolenia.bialystok@wody.gov.pl lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie ul. J.K. Branickiego 17 A, 15-085 Białystok;
 • zezwolenia-bydgoszcz@wody.gov.pl lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy PGW Wody Polskie al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz;
 • zezwolenia.gdansk@wody.gov.pl lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk
 • zezwolenia-krakow@wody.gov.pl lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
 • zezwolenia-poznan@wody.gov.pl lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
 • zezwolenia-szczecin@wody.gov.pl lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

4.   Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.

5.   Zezwolenia „Nasze Łowiska”, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.

6.   Czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 3 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP.

7.  Opłaty należy wnosić na jedno z kont:

 • PGW WP RZGW w Białymstoku ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok

Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172

 • PGW WP RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 18, 85-071 Bydgoszcz

Numer konta bankowego: 58 1130 1017 0020 1510 6720 0173 

 • PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk 

Numer konta bankowego: 80 1130 1017 0020 1510 6720 0165

 • PGW WP RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

 • PGW WP RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Numer konta bankowego: 26 1130 1017 0020 1510 6720 0167

 • PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

Numer konta bankowego: 96 1130 1017 0020 1510 6720 0168

– z podaniem tytułu przelewu: NASZE ŁOWISKA Z BRZEGU/JEDN.PŁYW. 2022 oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

8.   Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN).

9.   Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

10.  Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb.

11. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: – brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej czy nazwy zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.

UWAGA! – Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres zamieszkania.

12. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty)..

PODOBNE ARTYKUŁY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -spot_img

Popularne

Ostatnie komentarze

Gabriel Woźniak Skórka ul. Lesna 1 64-917 Skórka on Opłaty za wędkowanie na „Wodach Polskich” 2023r.
Łowienie ,ale wędkarzy nie ryb. on „Nasze Łowiska” Wody Polskie wykaz obwodów
Koło PZW Nr 5 ,, Liwia Łuża ,, w Cerkwicy on Nowe władze w Okręgu PZW Szczecin