Wydarzenia

Wszystko, co musisz wiedzieć o opłatach PZW Tarnów w 2017 roku

Autor Mariusz Szczygieł
Mariusz Szczygieł22.11.20237 min.
Wszystko, co musisz wiedzieć o opłatach PZW Tarnów w 2017 roku

Pzw Tarnów opłaty 2017 roku to temat, który interesuje wielu przedsiębiorców i pracowników z regionu. W artykule tym znajdziesz kompleksowe informacje o zasadach finansowania ubezpieczeń społecznych w Tarnowie w minionym roku. Dowiesz się m.in. jakie były stawki składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, jakie obowiązywały terminy opłacania należności oraz jakie przysługiwały ulgi i zwolnienia. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć system ubezpieczeń społecznych PZW i uniknąć niepotrzebnych kar. Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • W 2017 roku obowiązywały zróżnicowane stawki składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne
 • Terminy opłacania składek do PZW były ściśle określone i należało ich przestrzegać
 • Przedsiębiorcy mogli skorzystać z pewnych ulg i zwolnień przy opłacaniu należności do PZW
 • Składki PZW za 2017 rok musiały zostać rozliczone do końca następnego roku
 • Warto było na bieżąco monitorować zmiany przepisów dotyczących składek PZW

Składka na ubezpieczenie emerytalne PZW Tarnów 2017

W 2017 roku składka na ubezpieczenie emerytalne płacona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wynosiła dla mieszkańców Tarnowa 2,45% podstawy wymiaru. Oznacza to, że osoba zarabiająca np. 3000 zł brutto, powinna odprowadzić co miesiąc 73,50 zł składki emerytalnej.

Składkę tę opłacał zarówno pracownik, jak i pracodawca, każdy po połowie. W naszym przykładzie pracownik płacił więc 36,75 zł, a pracodawca 36,75 zł. Warto dodać, że podstawa wymiaru składki emerytalnej nie mogła przekroczyć wówczas kwoty 11 912 zł.

Ulgi w opłacaniu składek emerytalnych

Prawo przewidywało kilka możliwości ulg i zwolnień w opłacaniu składek emerytalnych. I tak np. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek emerytalno-rentowych przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia tej działalności.

Ulgi te były jednak uwarunkowane m.in. tym, by miesięczny dochód przedsiębiorcy nie przekraczał w 2017 r. kwoty 2708 zł. Szczegóły można było sprawdzić w ówczesnych przepisach.

Wysokość składek na ubezpieczenie rentowe PZW 2017

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosiła dla mieszkańców Tarnowa w 2017 r. 6,5% podstawy wymiaru. Tak więc osoba otrzymująca wcześniej wspomniane 3000 zł brutto miesięcznie, powinna była co miesiąc odprowadzać z tego tytułu składkę rentową w wysokości 195 zł.

Podobnie jak przy emeryturach, składkę tę opłacał zarówno pracownik (97,50 zł), jak i pracodawca (97,50 zł). Nie obowiązywał tu jednak limit podstawy wymiaru składki rentowej. Płaciło się od wszystkich przychodów.

W 2017 r. co do zasady, wszyscy mieszkańcy Tarnowa objęci byli obowiązkiem opłacania składki rentowej. Można było jedynie wnioskować o ulgi związane z okresowym zawieszaniem prowadzenia działalności gospodarczej, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub sytuacjach życiowych.

Ulgi i zwolnienia ze składek PZW przysługiwały tylko w ściśle określonych sytuacjach. Należało je dokładnie udokumentować.

Składki na ubezpieczenie chorobowe PZW Tarnów 2017

Mieszkańcy Tarnowa opłacali w 2017 r. składkę chorobową wynoszącą 2,45% podstawy wymiaru. W naszym przykładowym przypadku z pensji 3000 zł przysługiwało zatem potrącenie składki chorobowej w wysokości 73,50 zł.

Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od składek emerytalnej i rentowej, składkę na ubezpieczenie chorobowe pokrywał w całości sam pracownik, nie dzielił jej zatem z pracodawcą.

Również wysokość podstawy wymiaru nie mogła być wyższa niż przy składce emerytalnej, czyli 11 912 zł. Wyższe dochody nie liczyły się więc już przy wyliczaniu składki chorobowej.

Z opłacania tej składki zwolnione były osoby prowadzące działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące jej prowadzenia. Dotyczyło to też ulg związanych z niskim dochodem z tej działalności (poniżej 2708 zł).

Rodzaj składki Wysokość składki
Składka emerytalna 2,45%
Składka rentowa 6,50%
Składka chorobowa 2,45%

Terminy opłacania składek PZW w Tarnowie w 2017 r.

Wszystko, co musisz wiedzieć o opłatach PZW Tarnów w 2017 roku

W 2017 roku składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należało opłacać do:

 • - 10. dnia następnego miesiąca - w przypadku składek pobieranych od pracowników
 • - 15. dnia następnego miesiąca - w przypadku składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przekroczenie tych terminów oznaczało naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych. Opóźnienie w opłacaniu składek przez 3 pełne okresy płatności uprawniało natomiast PZW do wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ubezpieczenia.

Dlatego tak istotne było pilnowanie terminowości opłacania należnych składek i zgłaszanie ewentualnych problemów z płynnością finansową przed naliczeniem wysokich odsetek.

Ulgi i zwolnienia ze składek PZW Tarnów 2017

W 2017 roku w Tarnowie obowiązywały pewne ulgi i zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne płaconych do PZW. I tak prawo przewidywało m.in. całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek przez okres 60 dni w roku kalendarzowym w związku z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego.

Osoby prowadzącej pozarolniczą działalność przysługiwała natomiast ulga na start polegająca na niepłaceniu składek przez 6 miesięcy w ciągu pierwszych 24 miesięcy prowadzenia firmy. Ulgi tej nie stosowano wobec osób, które w okresie 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności prowadziły inną firmę.

Wszystkie ulgi i zwolnienia wymagały odpowiedniego udokumentowania i zgłoszenia ich w ZUS w ciągu 7 dniu od zaistnienia okoliczności uprawniających do danej ulgi.

Sposoby opłacania należności do PZW w 2017 r.

Mieszkańcy Tarnowa mieli w 2017 r. do wyboru kilka sposobów na opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne do PZW.

Najpopularniejszą formą było dokonywanie przelewu bankowego na indywidualny numer rachunku składkowego przydzielany każdemu płatnikowi składek. W oddziałach PZW istniała też możliwość opłacenia należności gotówką lub kartą płatniczą.

Ułatwieniem dla wielu osób okazało się opłacanie składek poprzez dobrowolne indywidualne konta na platformie usług elektronicznych ZUS. Dostęp do takiego konta można uzyskać za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Niezależnie od wybranej metody płatności, kluczowe znaczenie miało dotrzymywanie ustalonych terminów, aby nie narazić się na kary finansowe.

Podsumowanie

Szanowni Państwo, w powyższym artykule staraliśmy się w sposób wyczerpujący, ale i przystępny przedstawić najważniejsze kwestie dotyczące opłacania w 2017 roku składek na ubezpieczenia społeczne dla mieszkańców Tarnowa.

Omówiliśmy m.in. wysokość poszczególnych rodzajów składek: emerytalnych, rentowych i chorobowych. Wskazaliśmy obowiązujące wówczas stawki procentowe, sposób ich wyliczania oraz limity podstawy wymiaru. Poruszyliśmy też temat przysługujących ulg i zwolnień ze składek.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Wam uporządkować wiedzę na temat zobowiązań względem PZW w 2017 r. Być może udało mi się rozwiać pewne wątpliwości lub uzupełnić posiadane informacje. Jeśli macie dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu ze mną.

Raz jeszcze dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Liczę, że wpis okazał się pomocny w zrozumieniu nie zawsze prostych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Pozostaję do dyspozycji w razie wątpliwości lub potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj wszystko o PZW Warszawa: informacje, aktualności, eventsy!
 2. Kalendarz ryb - najlepszy kalendarz wędkarski dostępny online
 3. Łowisko Łódzkie - komercyjne łowiska na ryby
 4. Formy do gum wędkarskich - odlewy form do gum wedkarskich
 5. Na co bierze jesiotr - przynęty i metody złowienia
Autor Mariusz Szczygieł
Mariusz Szczygieł

Jako instruktorka wędkarstwa dzielę się wiedzą jak łowić ryby na spinning, muchówkę i metodą gruntową. Omawiam zestawy sprzętowe, techniki połowu, przynęty, zanęty. Chcę zarażać pasją do tego sportu i pomóc odnieść sukcesy nad wodą!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły