Przepisy

Co Grozi za Kłusownictwo? Poznaj Konsekwencje Nielegalnej Łowy!

Autor Mariusz Szczygieł
Mariusz Szczygieł23.11.20237 min.
Co Grozi za Kłusownictwo? Poznaj Konsekwencje Nielegalnej Łowy!

Co grozi za kłusownictwo? To pytanie zadaje sobie wielu myśliwych oraz osób zainteresowanych łowiectwem. Nielegalne polowanie to poważne przestępstwo ścigane z urzędu, za które grożą surowe kary. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jakie konsekwencje czekają kłusownika oraz omówimy aspekty prawne związane z nielegalną łowiectwem.

Kluczowe wnioski:
 • Za kłusownictwo grożą grzywny sięgające nawet do 5 tys. zł oraz kara pozbawienia wolności do lat 5.
 • Kłusownikowi konfiskuje się broń, amunicję i inny sprzęt użyty do nielegalnego polowania.
 • Sąd może orzec zakaz wykonywania polowania od roku do lat 10.
 • Kłusownictwo jest ścigane z urzędu przez policję lub straż łowiecką.
 • Nielegalne polowanie powoduje szkody w populacjach chronionych gatunków zwierząt.

Kary za nielegalne polowanie w lesie

Kłusownictwo, czyli nielegalne polowanie, to poważne przestępstwo ścigane z urzędu. Osobom dopuszczającym się kłusownictwa grożą surowe kary. Przede wszystkim, zgodnie z art. 52 ustawy prawo łowieckie, za polowanie bez wymaganych uprawnień grozi grzywna nawet do 5000 złotych.

Co więcej, jeśli czyn miał charakter chuligański lub sprawca był wcześniej karany za podobne przestępstwo, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności do roku. W przypadku polowania na gatunki objęte ochroną gatunkową, kara może wynieść nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka przepadek narzędzi i psów użytych przez sprawcę do kłusownictwa. Może również orzec nawiązkę w wysokości od 500 do 100 000 zł. Nawiązkę tę wypłaca się na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie ochrony zwierząt.

Kłusownikowi grozi także administracyjny zakaz wykonywania polowania - od 12 miesięcy do lat 10.

Kto ściga kłusownictwo?

Kłusownictwo jest ścigane z urzędu przez Policję, a także przez Państwową Straż Łowiecką. Funkcjonariusze tych służb mają prawo zatrzymania osób podejrzanych o kłusownictwo i przekazania ich w ręce organów ścigania.

W przypadku schwytania kłusownika na gorącym uczynku, strażnicy łowieccy lub policjanci mają prawo odebrać broń, amunicję oraz psy i inne narzędzia służące do kłusownictwa. Mogą także dokonać kontroli osobistej i przeszukania pojazdu używanego przez sprawcę.

Sankcje karne za kłusownictwo zwierząt

Kłusownictwo jest traktowane jako przestępstwo nie tylko ze względu na łamanie przepisów dotyczących polowań. Nielegalne zabijanie zwierząt prowadzi bowiem do ogromnych szkód w populacjach dzikich gatunków.

Dlatego za kłusownicze odstrzeliwanie gatunków objętych ochroną, takich jak łosie, żubry czy rybołowy, grożą wyjątkowo surowe kary. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, za zabicie zwierzęcia z gatunku prawnie chronionego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co więcej, jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem lub jego czyn miał znaczne rozmiary, sąd może wymierzyć karę do 2 lat więzienia niż górna granica ustawowego zagrożenia.

Wysokość kary zależy od stopnia zagrożenia i statusu ochronnego danego gatunku zwierzęcia. Im rzadszy gatunek i silniejsza jego ochrona, tym surowsze konsekwencje grożą kłusownikowi.

Odpowiedzialność karna myśliwego bez zezwolenia

Oprócz osób niebędących myśliwymi, surowe kary grożą także samym myśliwym łamiącym przepisy dotyczące polowań. Przede wszystkim, zgodnie z prawem łowieckim, za polowanie bez wymaganego zezwolenia grozi grzywna sięgająca 5 tys. zł.

Dodatkowo, w przypadku myśliwych sąd obligatoryjnie orzeka zakaz wykonywania polowania na okres od roku do 10 lat. Jest to dotkliwa sankcja dla osób posiadających licencję i uprawnienia do polowania.

Co istotne, odpowiedzialność karna dotyczy także przypadków, gdy myśliwy przekroczył warunki zezwolenia na polowanie indywidualne. Jeśli więc upolował więcej zwierząt niż mu wolno lub polował w niedozwolonym terminie bądź obszarze - również popełnia wykroczenie.

Utrata członkostwa w PZŁ

W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za kłusownictwo, myśliwy traci także członkostwo w Polskim Związku Łowieckim. Co więcej, osoba taka nie może już nigdy ubiegać się ponownie o członkostwo w Związku.

Utrata członkostwa w PZŁ oznacza więc całkowite pozbawienie możliwości legalnego wykonywania łowiectwa w Polsce.

Konfiskata broni i innych narzędzi kłusowniczych

Co Grozi za Kłusownictwo? Poznaj Konsekwencje Nielegalnej Łowy!

Jedną z najdotkliwszych kar dla kłusowników jest konfiskata używanej przez nich broni i amunicji. Sąd, skazując osobę za kłusownictwo, zawsze orzeka przepadek broni palnej oraz wszelkich przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

Oznacza to, że myśliwi tracą często nie tylko karabiny o dużej wartości materialnej, ale także pamiątki rodzinne w postaci broni odziedziczonej po dziadkach czy pradziadkach.

Utrata broni to jedna z najdotkliwszych sankcji dla myśliwych, zarówno pod względem materialnym, jak i sentymentalnym.

Co więcej, w przypadku kłusowników niebędących myśliwymi, sąd dodatkowo może orzec obowiązek zdania posiadanej broni oraz w ogóle zakazać jej posiadania na zawsze. Tego rodzaju sankcje są więc szczególnie surowe.

Kłusownictwo a ochrona gatunkowa zwierząt

Kłusownictwo i nielegalne polowania stanowią realne zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt objętych ochroną. Dotyczy to zarówno ssaków, jak łosie, żubry i rybołowy, ale także ptaków szponiastych i sow.

Gatunek Status ochronny
Łoś Całkowita ochrona gatunkowa
Rybołów Ścisła ochrona gatunkowa

Nielegalne odstrzały pojedynczych osobników mogą mieć katastrofalne skutki dla całej populacji na danym obszarze. Dlatego kłusownictwo traktowane jest wyjątkowo surowo.

Co istotne, odpowiedzialność karna dotyczy nie tylko zabijania zwierząt z gatunków chronionych. Również samo ich płoszenie i niepokojenie w okresach rozrodu czy wychowu młodych jest traktowane jako wykroczenie.

Nielegalne polowanie to przestępstwo ścigane z urzędu

Na koniec warto podkreślić, że kłusownictwo traktowane jest jako przestępstwo ścigane z urzędu. Oznacza to, że organy ścigania podejmują działania wobec sprawców niezależenie od zgłoszenia pokrzywdzonego.

 • Nie ma znaczenia czy właściciel obwodu łowieckiego złożył doniesienie w sprawie kłusownictwa.
 • Policja i straż łowiecka mają obowiązek ścigania tego typu przestępstw z urzędu.

Dzięki temu walka z kłusownictwem jest zdecydowanie skuteczniejsza. Kłusownikom grozi nie tylko odpowiedzialność karna, ale również dotkliwe sankcje administracyjne ze strony koła łowieckiego.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego artykułu, nielegalne polowanie, potocznie zwane kłusownictwem, pociąga za sobą surowe sankcje karne. Nie ma przy tym znaczenia, czy dopuszcza się go myśliwy mający uprawnienia łowieckie, czy też osoba niezwiązana z łowiectwem.

Kary obejmują grzywny do 5 tys. zł, a nawet do 5 lat pozbawienia wolności za polowanie na gatunki objęte ochroną. Dodatkowo kłusownikom grozi konfiskata broni i sprzętu, nawiązki, a także administracyjne zakazy polowań.

Co ważne, kłusownictwo zagraża populacjom wielu dzikich gatunków zwierząt objętych ochroną. Traktowane jest jak każde inne przestępstwo i ścigane z urzędu przez organy ścigania.

Biorąc pod uwagę surowość przepisów dotyczących kłusownictwa, należy dołożyć wszelkich starań, aby do nielegalnych polowań nie dochodziło. Miejmy nadzieję, że walka z tą szkodliwą działalnością doprowadzi do jej zaniku i uchroni przed wyginięciem ginące gatunki zwierząt.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj wszystko o PZW Warszawa: informacje, aktualności, eventsy!
 2. Kalendarz ryb - najlepszy kalendarz wędkarski dostępny online
 3. Łowisko Łódzkie - komercyjne łowiska na ryby
 4. Formy do gum wędkarskich - odlewy form do gum wedkarskich
 5. Na co bierze jesiotr - przynęty i metody złowienia
Autor Mariusz Szczygieł
Mariusz Szczygieł

Jako instruktorka wędkarstwa dzielę się wiedzą jak łowić ryby na spinning, muchówkę i metodą gruntową. Omawiam zestawy sprzętowe, techniki połowu, przynęty, zanęty. Chcę zarażać pasją do tego sportu i pomóc odnieść sukcesy nad wodą!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Na jakim drewnie wędzić kiełbasę
PrzepisyNa jakim drewnie wędzić kiełbasę

Jakie drewno wybrać do domowego wędzenia kiełbasy, mięsa i ryb? Poznaj najlepsze gatunki drewna liściastego i owocowego, sposób ich suszenia i przygotowania do uzyskania idealnego aromatu.